Verkoop

Uw huis voor de beste prijs verkopen

U wilt uw huis voor de beste prijs verkopen. Een logisch gegeven, maar wat is de beste prijs? Misschien vraagt u wel te veel en prijst u zichzelf uit de markt. Of misschien vraagt u wel te weinig en doet u zichzelf te kort. Hoe voorkomt u dit? Neem een makelaar van immoregio in de arm, want zij zorgt dat u de juiste prijs voor uw woning ontvangt.

Over een vakantie wordt vaak langer nagedacht dan de koop of verkoop van een huis. Op die manier worden niet alleen heel kostbare, maar vaak ook vervelende fouten gemaakt. Zo kan een solide fundament een wankele basis blijken. Of wordt uw droomhuis in aanbouw een nachtmerrie, omdat de verkoopprijs van uw huidige woning wat al te zonnig is ingeschat.

Maar ook schijnbaar kleine ongemakken kunnen uitgroeien tot grote irritaties. Voor ons is het de uitdaging niet te denken in ‘objecten’ maar ons te verplaatsen in uw woonwensen. Om de eenvoudige reden dat als u op langere termijn gelukkig blijft met uw huis, dat ook voor ons een goede zaak is.

Droomhuis

U heeft uw droomhuis gevonden, maar eerst moet uw huidige woning in de verkoop. Een lastige opgave, want hoeveel gaat u voor de oude woning vragen? Het vaststellen van de juiste vraagprijs is een moeilijke opgave en brengt een risico met zich mee. Vraagt u te veel dan bestaat er een grote kans dat uw huis meerdere malen in prijs moet zakken. Onderzoek wijst uit dat als u een vraagprijs hanteert die 8,6% boven de marktwaarde ligt, de kans bestaat dat u uw huis 2% onder de marktwaarde moet verkopen. Maar als u een prijs vraagt die 5,9% hoger ligt dan de marktwaarde dan hebt u grote kans dat uw huis 2% meer opbrengt dan de marktwaarde. Met de juiste vraagprijs wordt u minder geconfronteerd met prijsaanpassingen, uw huis heeft een korte doorlooptijd en u ontvangt een goed bedrag voor uw oude huis. Een ideaalbeeld? Helemaal niet. In plaats van alles zelf te doen, neemt u gewoon een deskundige in de arm. Dan kiest u voor immoregio.

VBO Makelaar

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in onroerend goed. Met bijna 1000 leden is VBO Makelaar qua grootte de tweede brancheorganisatie van Nederland. VBO Makelaar heeft naast een vakgroep Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed en een sectie Agrarisch Vastgoed. VBO Makelaar behartigt de belangen van haar leden richting politiek en overheid. Zo stond VBO Makelaar aan de basis van de drie-dagen-bedenktijd regeling. Daarnaast zijn ook marktordening en dienstverlening kerntaken. VBO Makelaar is in 1985 opgericht en gevestigd in Nootdorp (ZH). De VBO-leden bieden zowel full service als afzonderlijke deeldiensten.

Kwaliteit en integriteit

De VBO-makelaars en –taxateurs zijn gecertificeerde, vakbekwame makelaars/taxateurs die permanent worden getoetst op hun vakkennis. Omdat zij zijn aangesloten bij een brancheorganisatie staan ze voor kwaliteit en betrouwbaarheid, hun dienstverlening wordt gewaarborgd door de Beroeps- en gedragscode VBO Makelaar. De gecertificeerde VBO-makelaars staan ingeschreven in het kwaliteitsregister SCVM dat strenge eisen aan inschrijving stelt. Op hun handelen wordt bovendien toegezien door het onafhankelijk Tuchtcollege Makelaardij Nederland. Om de consument nog meer zekerheid te geven, werken VBO-makelaars volgens de Algemene Consumentenvoorwaarden. Tenslotte zijn zij aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Makelaardij en beschikken zij over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.